دنیس هوپ صدا پیشه بیکار نمایش های عروسکی بود که در ۱۹۸۰ /۱۳۵۹ مالکیت منظومه

شمسی را به نام خود ثبت کرد .شرکت او با نام((سفارشات ماه))،قطعات زمین ماه ،مریخ وزهره

را به فروش می رساند.اغلب قطعات فروخته شده یک جریبی هستند ولی او عمده فروشی هم

دارد.تاکنون ۳میلیون و۷۰۰هزار مشتری داشته است! چند تن دیگر که برخی ادعای می کردند که

مالکان فضا هستند!

۱۰جیمزت.منگان

۲-گرگوری و.نیمیزن

۳-آئول یورگنز

 چقدر ماه است!