احمد تافزی می تواند به کمک پشانی خود درهای شیشه نوشابه را باز کند. او چند روز پیش

موفق شد در یک دقیقه در۲۴ شیشه نوشابه را باز کند وبه این خاطر اسسمش را در کتاب

رکوردهای گینس به ثبت برساند.تافزی این نمایش هیجان انگیز را در شهر هامبورگ به نمایش

گذاشت.(فعلا عکسی از خود احمد تافزی در دست رس نیست)

 

نوشابه شيشه اي فانتا پرتقالي