دلایل زیادی برای ریزش مو وجود دارد که می تواند به دلایل ارثی،هورمونی،تغذیه ای،اعصاب

و روان،مصرف داروها،بیماری های داخلی پوستی،عمل جراحی وحاملگی اشاره کرد.  

اما معمول ترین علت ریزش مو ذر آقایان عامل پرقدرت آندروژنتیک است. همانگونه که از نام  آن

پیداست دوفاکتور مهم هورمون آندروژن وژنتیک نقش اصلی را در این ریزش مو دارند. درخانم ها

نیز این نوع ریزش مو ایجاد می شود ولی معمولا باعث نازک شدن مو وریزش منتشر در سر می

شود.در آقایان بعد از بلوغ به دنبال افزایش سطح هورمون های آندروژنی این نو طاسی با نازک

شدن موها وعقب رفتن موهای ناحیه پیشانی شروع می شود.